•  

   

  Chris Porcarelli & Jon Liinason

   

  Med vår bakgrund inom Design Thinking och Konstnärliga Interventioner hjälper vi muséer, konstinstitutioner och musikhögskolor med användarorienterade ljudskulpturer.

   

  Tillsammans stöttar vi våra samverkansparter i sina målsättningar att skapa nya möten.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I am from the northwestern United States and am living and working in Gothenburg, Sweden. My projects range from artistic actions and events to sculptural installations. I like working site specifically and developing the theoretical content of projects as well as leading the fabrication and installation. I work with an international network of architects, designers, dancers, authors, musicians, sound artist, and makers. Teams form that run projects from start to finish insuring that the ideas and making enhance the potential of the ideas and spaces through all of the working processes.

   

  There is a social core to projects that guide writing, drawings, model making and the final spaces that are created. My aim is to provide open ended social spheres. The spheres are built physical spaces where sculptural objects, landscape and structures are used to form a meeting space and give opportunities for users to initiate their own creativity and social situations. At the point where someone starts to use these objects and spaces my creative role ends and theirs begins.

   

  Cheers,

  Chris Porcarelli

   

  www.porcarellistudio.com

   

   

   

  Som kommunikatör är mitt mål att sätta lyssnandet i första rummet. Att våga lyssna brett och djupt på människors tankar, idéer och drömmar har hela tiden visat sig vara det som gör skillnaden i de samverkansprocesser jag lett och deltagit i.

   

  Ur lyssnandet kommer inte bara de bästa idéerna utan också förankring, engagemang och berättigande till de uppsatta målen. Att ur detta lyssnande sedan formulera synteser, förslag till handling och tydliga projektplaner har visat sig vara avgörande framgångsfaktorer.

  Min grundläggande drivkraft och professionella kompetens ligger inom samhällsutveckling för nya möten i staden som utjämnar livschanser, stärker informellt lärande och lägger grunden för en meningsfull tillvaro.

   

  2018 tillägnar jag konstmusiken och samverkar med parter såsom Göteborg International Organ Academy, Musikverket, Hagakyrkan och enskilda musiker och hjälper dem berätta sin historia i ljud och bild.

   

  Allt gott,

  Jon Liinason

   

  www.liinasonform.se

   

 •  

  Kaffet står på...

  Välkommen in på en kopp!

  Stålverksgatan 2 på Ringön i Göteborg

  Chris Porcarelli 0702 - 95 14 68

  Jon Liinason 0729 - 21 42 99